• +44 7 999 578 700
  • dr.stefan.kolimechkov@gmail.com
  • Лондон, Великобритания

Научно-изследователска дейност

Доктор Стефан Колимечков - Научно-изследователска дейност

Това е моята научно-изследователска страница на която публикувам моите научни разработки. В последните няколко години реализирах рецензирани статии в международни научни списания в областта на спорта, здравето и физическото възпитание. Също така имах възможността да представя изследвания в едни от най-големите и реномирани научни конференции като годишния конгрес на Американския колеж по спортна медицина (ACSM), Европейския колеж по спортна наука (ECSS), Европейския конгрес на Международната федерация по физическо възпитание и спорт (FIEPS) и конференцията на Британската асоциация по спортна наука (BASES). Тук ще намерите пълен списък с научните ми публикации като водещ автор или съавтор, заедно с пълните им текстове, както и видео от участията ми в международни научни конференции.

Реализираните публикации до този момент са разделени в три основни групи за по-добра прегледност. Под всяка публикация можете да намерите нейния пълен текст. Всички публикации са подредени в хронологичен ред.

  • В първата група са най-важните научни публикации - статии, които са рецензирани и публикувани в международни научни списания.
  • Във втората група са научни статии публикувани в сборници от конференции. Тази група публикации са с по-ниска стойност, защото в много от случаите не се рецензират на нивото на научните списания.
  • Третата група публикации са абстракти представени в научни конференции и публикувани в книжките/сборниците от конференциите. Тази група публикации главно има за цел да пополяризира проведеното изследване и да представи накратко основните резултати под формата на изнесен постер или доклад. Тъй като това са само кратки абстракти без рецензии и в повечето случаи без индексиране, те имат най-ниска стойност, докато не прерастнат в цяла статия и бъдат публикувани в сборник или научно списание.

 

Списък с научни публикации

с автор и съавтор доктор Стефан Колимечков

Общ брой публикации
50
- РЕЦЕНЗИРАНИ СТАТИИ В МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ »
24
- СТАТИИ В СБОРНИЦИ ОТ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ »
4
- АБСТРАКТИ ПРЕДСТАВЕНИ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ ПОД ФОРМАТА НА ПОСТЕРИ ИЛИ ДОКЛАДИ »
22
РЕЦЕНЗИРАНИ СТАТИИ В МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ
24. Kolimechkov, S., Seijo, M., Swaine, I., Thirkell, J., Colado, J. C., & Naclerio, F. (2023). Physiological effects of microcurrent and its application for maximising acute responses and chronic adaptations to exercise. European journal of applied physiology, 123(3), 451–465. https://doi.org/10.1007/s00421-022-05097-w
ПЪЛЕН ТЕКСТ в PubMed »
23. Bonova, I., Kolimechkov, S., Mavrudiev, P., Mitsov, D., Dasheva, D. (2022). The effect of trainability on the physical fitness of young athletes. Journal of Applied Sports Sciences, 1(2022), 57-72. http://dx.doi.org/10.37393/JASS.2022.01.5
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
22. Kolimechkov, S., Douglas, D., Izov, N., Alexandrova, A., & Petrov, L. (2022). The effect of turmeric and its compound curcumin on muscle recovery in athletes: mini review. Kinesiologia Slovenica, 28(1), 83-95. https://doi.org/10.52165/kinsi.28.1.83-95
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
21. Petrov, L., Alexandrova, A., Makaveev, R., Penov, R., Bonova, I. & Kolimechkov, S. (2022). Copper, selenium, zinc, and iron deficiencies in male athletes. Journal of Physical Education and Sport, 22(2), 423 - 429. doi: 10.7752/jpes.2022.02053
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
20. Kolimechkov, S., Petrov, L., Vankova, D., & Douglas, D. (2022). Nutritional Assessment of Female Yoga Practitioners with Different Levels of Experience. Sport Mont, 20(1), 45-49. DOI: 10.26773/smj.220208
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
19. Petrov, L., Alexandrova, A., Kachaunov, M., Penov, R., Sheytanova, T., & Kolimechkov, S. (2021). Effect of glutathione supplementation on swimmers’ performance. Pedagogy of Physical Culture and Sports, 25(4), 215-224. https://doi.org/10.15561/26649837.2021.0403
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
18. Kolimechkov, S., Yanev, I., Kiuchukov, I., Petrov, L. (2021). Kinematic analysis of double back straight somersault and double back straight somersault with full twist on rings. Science of Gymnastics Journal, 13(2), 191 - 202. DOI: https://doi.org/10.52165/sgj.13.2.191-202
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
17. Kolimechkov, S., Petrov, L., & Alexandrova, A. (2021). Artistic gymnastics improves biomarkers related to physical fitness and health at primary school age. International Journal of Applied Exercise Physiology, 10(1), 115-128.
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
16. Izov, N., Alexandrova, A., Petrov, L., Kachaunov, M., Sheytanova, T., & Kolimechkov, S. (2020). Dynamics of training distress, performance, and excretion of cortisol and cortisone in urine during six weeks of training in elite swimmers. Human. Sport. Medicine, 20(S1), 84-91. https://doi.org/10.14529/hsm20s111
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
15. Kolimechkov, S., Castro-Piñero, J., Petrov, L., & Alexandrova, A. (2020). The effect of elbow position on the handgrip strength test in children: validity and reliability of TKK 5101 and DynX dynamometers. Pedagogy of Physical Culture and Sports, 24(5), 240-247. https://doi.org/10.15561/26649837.2020.0504
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
14. Kolimechkov, S. & Petrov, L. (2020). The Body Mass Index: A Systematic Review. Journal of Exercise Physiology and Health, 3(2), 21-27.
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
13. Miteva, S., Yanev, I., Kolimechkov, S., Petrov, L., Mladenov, L., Georgieva, V., & Somlev, P. (2020). Nutrition and body composition of elite rhythmic gymnasts from Bulgaria. International Journal of Sports Science & Coaching, 15(1), 108–116. https://doi.org/10.1177/1747954119892803
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
12. Penov, R., Petrov, L., Kolimechkov, S. (2020). Changes in heart rate and blood lactate concentration during karate kata competition. Pedagogy of physical culture and sports (Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports), 24(3):137-142. https://doi.org/10.15561/26649837.2020.0306
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
11. Neykov, S., Bachev, V., Petrov, L., Alexandrova, A., Andonov, S., & Kolimechkov, S. (2019). Application of hypoxicators in the rowers’ training. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 23(5), 239-245. DOI: 10.15561/18189172.2019.0505
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
10. Kolimechkov, S., Yanev, I., Kiuchukov, I., Petrov, L., Alexandrova, A., Zaykova, D., & Stoimenov, E. (2019). Nutritional status and body composition of young artistic gymnasts from Bulgaria. Journal of Applied Sports Sciences, 1, 39-52.
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
9. Kiuchukov, I., Yanev, I., Petrov, L., Kolimechkov, S., Alexandrova, A., Zaykova, D., & Stoimenov, E. (2019). Impact of gymnastics training on the health-related physical fitness of young female and male artistic gymnasts. Science of Gymnastics Journal, 11(2), 175 - 187.
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
8. Alexandrova, A., Petrov, L., Makaveev, R., Tsvetanova, E., Georgieva, A. & Kolimechkov, S. (2019). Erythrocyte oxidative status after maximal aerobic test in wrestlers. Human. Sport. Medicine, 19(1), 15-21. DOI: 10.14529/hsm190102.
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
7. Kolimechkov, S., Petrov, L., & Alexandrova, A. (2019). Alpha-fit test battery norms for children and adolescents from 5 to 18 years of age obtained by a linear interpolation of existing European physical fitness references. European Journal of Physical Education and Sport Science, 5(4), 1-14.
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
6. Petrov, L., Penov, R., Kolimechkov, S. & Alexandrova, A. (2018). Physiological and biochemical changes after a programmed kumite in male Shotokan karate practitioners. Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports, 14, 171 - 178.
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
5. Alexandrova, A., Penov, R., Petrov, L., Cholakov, K., & Kolimechkov, S. (2018). Competitive bout model as a tool for estimation of female karateka specific endurance. European Journal of Physical Education and Sport Science, 4(9), 30-41.
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
4. Kolimechkov, S., Petrov, L., Alexandrova, A., & Cholakov, K. (2018). BeepShuttle Junior: Software for the administration of the 20m shuttle run test in children and adolescents. Journal of Advanced Sport Technology, 1(3), 35-40.
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
3. Kolimechkov, S. (2017). Physical fitness assessment in children and adolescents: a systematic review. European Journal of Physical Education and Sport Science, 3(4), 65-78.
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
2. Kolimechkov, S.T., Petrov, L.A., Alexandrova, A.V. & Atanasov, P.S. (2016). Nutrition and physical development assessment of pre-school and primary school children practising artistic gymnastics. African Journal for Physical Activity and Health Sciences, 22(2:2), 565-577.
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
1. Kolimechkov, S., Petrov, L., Ilinova, B., Alexandrova, A., Andreeva, L. & Atanasov, P. (2013). Assessment of the physical development of pre-school and primary school children practising artistic gymnastics. Journal of Sport Science ('Спорт и Наука') 2013, 4, 106-115.
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
СТАТИИ В СБОРНИЦИ ОТ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ
4. Bonova, I., Mileva, E. & Kolimechkov, S. (2022). Morphological characteristics and health status of 8-19-year old girls. In T. Iancheva (Ed.), International Scientific Congress 'Applied Sports Sciences' 2022, Vol.2 (pp. 265 - 271). Sofia, Bulgaria: Scientific Publishing House NSA Press.
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
3. Bonova, I., Kolimechkov, S., Hristov, O., Petrova, B., Kostova, N. & Vekova, A. (2019). Physical fitness levels of Bulgarian primary school children in relationship to overweight and obesity. In T. Iancheva (Ed.), International Scientific Congress 'Applied Sports Sciences' 2019 (pp. 335-339). Sofia, Bulgaria: NSA Press.
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
2. Bachev, V., Petrov, L., Alexandrova, A., Neykov, S., Kolimechkov, S. and Mihaylov, V. (2019). Some metrological aspects of measurements of quantitative characteristics during a hypoxic training of elite rowers, XXIX International Scientific Symposium 'Metrology and Metrology Assurance' (MMA) 2019 (pp. 150-153). Sozopol, Bulgaria. doi: 10.1109/MMA.2019.8935990.
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
1. Kolimechkov, S., Petrov L. & Alexandrova A. (2017). Physical activity assessment using a modified PAQ-C questionnaire. In T. Iancheva (Ed.), International Scientific Congress 'Applied Sports Sciences' 2017 (pp. 346-350). Sofia, Bulgaria: NSA Press.
ПЪЛЕН ТЕКСТ »
АБСТРАКТИ ПРЕДСТАВЕНИ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ ПОД ФОРМАТА НА ПОСТЕРИ ИЛИ ДОКЛАДИ
22. Kolimechkov, S., Laza-Cagigas, R., Seijo, M., Swaine, I., Thirkell, J., Colado, J., Larumbe Zabala, E., Naclerio, F. (2023). Effects of microcurrent therapy with resistance exercises on strength, functional capacity, and muscle thickness in middle-aged adults: A pilot study. Book of Abstracts of the 28th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS): Paris, France. 4-7 July 2023.
Абстракт » | Постер » | Сертификат » | Видео »
21. Kolimechkov, S., Naclerio, F., Seijo, M. (2023). Effects of microcurrent therapy with resistance exercises on state and trait anxiety in middle-aged adults: A pilot study. Book of Abstracts of the 17th FIEPS European Congress: Galati, Romania. 24-28 May 2023.
Абстракт » | Презентация » | Сертификат » | Видео »
20. Bonova, I., Mileva, E. & Kolimechkov, S. (2022). Morphological characteristics and health status of 8-19-year-old-girls . 3rd International Scientific Congress of Applied Sports Sciences, Sofia, Bulgaria, 2-3 December 2022.
Постер »
19. Kolimechkov, S., Yanev, I., Kiuchukov, I., Stoimenov, E., Petrov, L., Alexandrova, A., Zaykova, D. (2022). Measuring fitness in artistic gymnasts: the updated men’s artistic gymnastics fitness test battery (MAG-FTB). 27th Annual Congress of the European College of Sport Science, 30 August - 2 September 2022.
Абстракт » | Постер » | Сертификат » | Видео »
18. Kolimechkov, S., Petrov, L., Bonova, I., Cholakov, K., Alexandrova, A. (2022). Comparison of 10m and 20m Shuttle Run Tests for the Assessment of Aerobic Fitness in Adolescent Male Hockey Players. 32nd FIEPS World Congress and 15th FIEPS European Congress: Vierumaki, Finland. 25-28 August 2022.
Презентация » | Сертификат » | Видео »
17. Kolimechkov, S. (2021). Effects of microcurrent therapy with or without resistance exercise on muscle strength, body composition, and physical function in older adults. 1st Meeting of the Centre for Exercise Activity and Rehabilitation at the Institute for Lifecourse Development, University of Greenwich, 7 December 2021.
Презентация » | Видео »
16. Kolimechkov, S. & Petrov, L. (2021). Relative handgrip strength is a better indicator than absolute handgrip strength for the assessment of health-related musculoskeletal fitness in children. 26th Annual Congress of the European College of Sport Science, 8-10 September 2021.
Абстракт » | Презентация » | Сертификат » | Видео »
15. Kolimechkov, S., Petrov, L., Gateva, M. & Alexandrova, A. (2021). Precompetitive stress in rhythmic gymnasts assessed by using salivary alpha-amylase, protein and potassium. Medicine & Science in Sports & Exercise: August 2021 - Volume 53 - Issue 8S - p 329-330 doi: 10.1249/01.mss.0000763032.63866.c8
Абстракт » | Презентация » | Сертификат » | Видео »
14. Kolimechkov, S., Petrov, L., Vankova, D. & Douglas, D. (2021). Nutritional assessment of female yoga practitioners with different levels of experience. Abstracts from the 18th Annual Scientific Conference of Montenegrin Sports Academy and 16th FIEP European Congress 'Sport, Physical Education, Physical Activity and Health: Contemporary perspectives': Dubrovnik, Croatia. 8-11 April 2021. Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, 10(S1), 5-19. doi: 10.26773/mjssm.210401
Абстракт » | Презентация » | Сертификат » | Видео »
13. Kolimechkov, S., Petrov, L., Alexandrova, A. & Jemni, M. (2020). Artistic gymnastics improves health-related biomarkers at primary school age. 25th Annual Congress of the European College of Sport Science, 28-30 October 2020.
Абстракт » | Презентация » | Сертификат » | Видео »
12. Bonova, I., Kolimechkov, S., Hristov, O., Petrova, B., Kostova, N. & Vekova, A. (2019). Physical fitness levels of Bulgarian primary school children in relationship to overweight and obesity. 2nd International Scientific Congress of Applied Sports Sciences & 1st Balkan Scientific Congress 'Physical Education, Sports, Health', Sofia, Bulgaria, 15-16 November 2019.
Абстракт » | Презентация »
11. Kolimechkov, S. & Petrov, L. (2019). Turmeric: Benefits for Athletes. Symposium 'Bioactive substances with application in sport' from the 2nd International Scientific Congress of Applied Sports Sciences & 1st Balkan Scientific Congress 'Physical Education, Sports, Health', Sofia, Bulgaria, 15-16 November 2019.
Абстракт » | Презентация » | Сертификат »
10. Bachev, V., Petrov, L., Alexandrova, A., Naykov, S., Kolimechkov, S. & Mihaylov, V. (2019). Some metrological aspects of measurements of quantitative characteristics during a hypoxic training of elite rowers. XXIX International Scientific Symposium 'Metrology and Metrology Assurance', Sozopol, Bulgaria, 6-10 September 2019.
Абстракт » | Сертификат »
9. Kolimechkov, S., Miteva, S., Yanev, I. & Petrov, L. (2019). Body composition and nutrient intake of Olympic and elite rhythmic gymnasts. 24th Annual Congress of the European College of Sport Science, Prague, Czech Republic, 3-6 July 2019.
Абстракт » | Презентация » | Сертификат » | Видео »
8. Kolimechkov, S., Kiuchukov, I., Petrov, L., Alexandrova, A., Yanev, I., Zaykova, D. & Stoimenov, E. (2018). Physical fitness assessment of young artistic gymnasts. BASES Conference 2018 – Programme and Abstracts, Harrogate, UK, 27-28 November. Journal of Sports Sciences, 36:sup1, DOI: 10.1080/02640414.2018.1521633.
Абстракт » | Презентация » | Сертификат » | Видео »
7. Kolimechkov, S., Petrov, L. & Alexandrova, A. (2018). Combined sets of European physical fitness percentile scores, with appropriate interpolations, for children and adolescents for the Alpha-fit test battery. 13th FIEP European Congress and 29th FIEP World Congress, Istanbul, Turkey, 26-29 September 2018. Marmara University Press.
Абстракт » | Презентация » | Сертификат » | Видео »
6. Petrov, L., Alexandrova, A., Kolimechkov, S., Kiuchukov, I., Yanev, I., Zaykova, D. & Stoimenov, E. (2018). Physical development of young artistic gymnasts. XXVIII International Conference: Bulgarian Presidency of the Council of the European Union - Innovation and Prosperity, Stara Zagora, Bulgaria, 1 June 2018.
Постер » | Сертификат »
5. Kiuchukov, I., Kolimechkov, S., Yanev, I., Alexandrova, A., Zaykova, D., Stoimenov, E. & Petrov, L. (2018). Physical fitness and physical preparation of young artistic gymnasts. Annual Conference of the Department of Gymnastics at the National Sports Academy, Sofia, Bulgaria, 23 May 2018.
Абстракт » | Презентация »
4. Kolimechkov, S., Petrov, L. & Alexandrova, A. (2017). Physical activity assessment using a modified PAQ-C questionnaire. 1st International Scientific Congress of Applied Sports Sciences, Sofia, Bulgaria, 1-2 December 2017.
Абстракт » | Презентация » | Сертификат » | Видео »
3. Kolimechkov, S., Petrov, L. & Alexandrova, A. (2017). Effect of elbow position on grip strength in children: validity and reliability of TKK 5101 and DynX dynamometers. BASES Conference 2017 – Programme and Abstracts, Nottingham, UK, 28-29 November. Journal of Sports Sciences, 35:sup1, DOI: 10.1080/02640414.2017.1378421.
Абстракт » | Постер » | Сертификат »
2. Kolimechkov, S., Petrov, L., Alexandrova, A. & Cholakov, K. (2017). BeepShuttle: Software for assessing the cardiorespiratory fitness of children and adolescents. 12th FIEP European Congress, Luxembourg, 13-16 September 2017.
Абстракт » | Постер » | Видео »
1. Kolimechkov, S., Petrov, L., Alexandrova, A., Andreeva, L. & Atanasov, P. (2013). Assessment of the nutrition and physical development of pre-school and primary school children practising artistic gymnastics. VI-th National Nutrition Conference, Varna, Bulgaria, 17 May 2013.
Презентация »

 

Google Scholar: Д-р Колимечков
ORCID: 0000-0003-0112-2387
Моят профил в Academia.edu
Моят профил в ResearchGate