• +44 7 999 578 700
  • dr.stefan.kolimechkov@gmail.com
  • Лондон, Великобритания

Биография

Стефан Колимечков, доктор

Стефан Колимечков, доктор

Възраст: 36 г.
Националност: натурализиран британски гражданин
Образование: ОНС Доктор
Място на раждане: България
Живее в: Лондон, Великобритания
Длъжност: Директор на Chelsea Gymnastics Academy Ltd
Професия: Треньор по гимнастика
Централен Офис: Niddry Lodge, 51 Holland Street, Kensington, London W8 7JB, UK

Защитих дисертация на тема "Оценка на хранителния режим и физическото развитие при деца от предучилищна и начална училищна възраст, занимаващи се със спортна гимнастика" към катедра "Физиология и биохимия" в Национална Спортна Академия "Васил Левски", София през 2018 г. Моите научни интереси са свързани със здравето, физическата дееспособност, физическата активност и храненето. В последните години публикувах доста рецензирани научни статии (като автор и съавтор) по проблемите на физическото възпитание и елитния спорт. Много от тях са индексирани в Web of Science. Изнесох и множество доклади на научни конференции в различни държави по света, включително United Kingdom Обединеното кралство, France Франция, Luxembourg Люксембург, Spain Испания, Czech Republic Чехия, Finland Финландия, Bulgaria България, Romania Румъния и Turkey Турция. От 2021 г. съм вицепрезидент на FIEPS Europe (Международна федерация по физическо възпитание и спорт) за Западна Европа. Член съм на Американския колеж по спортна медицина (ACSM-ID # 862559) от 2020 г, както и на Европейския колеж по спортна наука (ECSS-ID: 26528) от 2017 г.

STK SPORT е официалната ми интернет страница, както и моята лична марка съдържаща инициалите ми СТК. Избрах това име за моя бизнес в началото на 2013 г., когато се преместих да живея и работя в Лондон. През 2022 г. основах Гимнастическата Академия Челси, която сега е наследник на STK SPORT.

МИСИЯ: Да помогна на хората да изпитат радостта от заниманията с гимнастика с цел поддържане на по-здравословен и пълноценен начин на живот.

ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ: Да направя Гимнастическата Академия Челси и моята лична марка STK SPORT разпознаваеми и висококачествени символи в областта на здравето, фитнеса и спорта.

В съответствие с моите краткосрочни и дългосрочни цели, интереси и любознателност към научните изследвания, взех решение да работя над втора докторска степен в Университета на Гринуич, град Лондон. Моята докторантура изследва ефективността на микротоковата електрическа стимулация и физическите упражнения като метод за противодействие на загубата на мускулна маса и сила с възрастта на човека, които съпътстват стареенето.

 

Професионален Опит

ДИРЕКТОР / ТРЕНЬОР ПО ГИМНАСТИКА
Гимнастическа Академия Челси, Лондон, Великобритания Великобритания (2022 - понастоящем)

ПЕРСОНАЛЕН ТРЕНЬОР / ТРЕНЬОР ПО ГИМНАСТИКА
STK SPORT, Лондон, Великобритания Великобритания (2013 - 2022 г.)
Гимнастическа Академия Елит, Лондон, Великобритания Великобритания (2013 - 2020 г.)

ТРЕНЬОР ПО ГИМНАСТИКА
Гимнастически клуб Левски-Спартак 08, член към СК Левски, София, България България (2008 - 2012 г.)

 

Образование

ДОКТОР
ОБРАЗОВАТЕЛНА НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР" »
в професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание, докторска програма "Физическото възпитание в образователната система"
Национална Спортна Академия "Васил Левски", София, България България (2015 - 2018 г.)

МАГИСТЪР
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" »
специалност: Физическо възпитание
Национална Спортна Академия "Васил Левски", София, България България (2011 - 2012 г.)

БАКАЛАВЪР
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" »
специалности: 1. Спорт (треньор по спортна гимнастика); 2. Физическо възпитание (учител по физическо възпитание)
Национална Спортна Академия "Васил Левски", София, България България (2007 - 2011 г.)

 

Квалификации и Сертификати

Статут на практикуващ Персонален треньор "Chartered Activity and Health Practitioner" »
№:451282, издаден от "Chartered Institute for the Management of Sport and Physical Activity (CIMSPA)", Великобритания Великобритания (2020 г.)

Статут на учител "Qualified Teacher Status" »
№:1387592, издаден от "National College for Teaching & Leadership", Великобритания Великобритания (2014 г.)

Треньор по спортна гимнастика: 3-то ниво »
издаден от Британската Федерация по Гимнастика, Великобритания Великобритания (2018 г.)

Следдипломна квалификация по Културизъм и Фитнес - Културизъм »
№:003164, издаден от Национална Спортна Академия "Васил Левски", България България (2011 г.)

Статут на персонален треньор: 6-то ниво »
№:32438, издаден от Европейския регистър за персонални треньори (EREPS), валиден в Европейския съюз Европейски съюз (2016 г.)

 

Кратка Биография

163-то ОУ "Черноризец Храбър" - София

Роден съм на 31-ви Октомври 1987 г. в град Гоце Делчев, след което баща ми беше повишен в Българската армия и беше изпратен да работи в Министерството на Отбраната в столицата. Така през 1990 г. (когато съм бил на 3 годишна възраст) се преместваме да живеем в град София. Започнах началното си образование през 1994 г. в 163-то ОУ "Черноризец Храбър" - София, където учех от първи до седми клас до 2001 г. В ранна детска възраст бях диагностициран със заболяването на Пертес (болест на тазобедрената става при децата с неизвестни причини за лекарите). В резултат се появиха болки, деформация на ставата, скъсяване на долния крайник и обикаляне по различни специалисти, повечето от които предлагаха една или няколко операции без гаранция за пълен успех. Беше ми забранено да практикувам физическа дейност и в последствие бях освободен от часовете по Физическо възпитание. Този етап от моя живот беше много труден, но мисля, че той играе съществено значение за всичко, което последва след това до наши дни. Мисля, че когато няма какво да губиш, може само да спечелиш, просто следвай сърцето си... и така започна всичко. Родителите ми отказаха оперативното лечение и месец след месец, година след година нещата постепенно се нормализираха. Започнах занимания с бойни изкуства, а след това спортна гимнастика.

Професионална Гимназия по Текстил и Моден Дизайн

След успешно положени изпити през лятото на 2001 г. ме приеха да продължа образованието си в "Професионална Гимназия по Текстил и Моден Дизайн" ПГТМД - София, с моята предпочитана специалност "Компютърно проектиране на текстилни и площни изделия". Интересно е да се отбележи, че в днешно време училището носи променено име - Професионална Гимназия по Дизайн "Елисавета Вазова". Първата ми тренировка по гимнастика беше на 1 Октомври 2002 г. в залата на ГК Левски, когато бях на 15 години. Следващата година гледах световното първенство по спортна гимнастика в САЩ по телевизията, което ме накара да заобичам този спорт както нищо друго на света. Българският гимнастик Йордан Йовчев стана световен шампион на Земя и Халки след много тежка контузия само няколко дни преди финалите. Въпреки контузията той изигра най-доброто съчетание в света и беше обявен за гимнастик на планетата. Този пример ми даде сили да вярвам, че няма невъзможни неща. По мои наблюдения упражненията за гъвкавост повлияха благоприятно и помогнаха да запазя близък до пълния обем на движение в засегнатата става. Това се потвърди и от последващи прегледи при ортопедични специалисти. В последствие се наложи да прекъсна всякакви упражнения на земя и прескок за да предпазя тазобедрената става. Постепенно се насочих към висилката, а след това халките, които се превърнаха част от мен и моя живот. Трябва да отбележа, че хората около мен, които се подиграваха и присмиваха, всъщност ме направиха търпелив и ми дадоха сила да не се отказвам. В следващите няколко години мотивацията ми към спорта и най-вече към спортната гимнастика предопределиха моите бъдещи начинания. Така през 2006 г. завърших средното си образование в ПГТМД (от осми до дванадесети клас) с общ успех "Много добър 5.34" и в резултат на моята страст към гимнастиката, взех решение да продължа моето образование и кандидатствах в Националната Спортна Академия "Васил Левски", София.

Национална Спортна Академия (НСА)

През лятото на 2007 г. успешно преминах моят теоретичен и практичен кандидат-студентски изпит за влизане в Национална Спортна Академия (НСА) и на 22-ри Август 2007 г. бях официално приет за студент в Треньорски Факултет на НСА по специалността "Спорт" - спортна гимнастика в редовна форма на обучение. През тази година участвах и на първото ми официално състезание на държавно ниво по спортна гимнастика за мъже. Между 2007 г. и 2009 г. се класирах за финалите на Купа България (8-мо място през 2007 и 2008, както и 6-то място през 2009 г. на халки) и на финалите от Държавното първенство (7-мо място през 2007 и 2009, както и 8-мо място през 2008 на халки в България). По време на моя 4-годишен курс на обучение в НСА, насочих своето внимание към предметите които представляваха най-голем интерес за мен - Функционална анатомия, Биохимия, Биомеханика и анализ на спортната техника, Спортна медицина, Физиология, Кинезитерапия, Психология и Теория и методика на спортната тренировка. Първата ми разработка на тема "Значение и място на селекцията в спортната гимнастика", беше оценена като най-добрата и по предложение на преподавателите от катедра Гимнастика, беше показвана за пример на първокурсниците всяка следваща година. За моята нарастваща мотивация и интерес допринесоха последващите високи оценки, коментари и похвали от редица преподаватели. Някои лектори изтъкваха прилежността и подредбата на информацията в моите тетрадки, както и цветните таблици, схеми и илюстрации, които подннасяха материала по един модерен и съвременен начин. От учебен отдел подчертаха стила ми на водене на студентската книжка като мостра за подражание, тъй като изписването на предметите с технически шрифт изглеждаше красиво и даваше представа за отношението на студента към учебното заведение. През 2009 г. посетих Лондон за няколко дни за да гледам на живо финала на Халки от Световното първенство по спортна гимнастика, което се проведе в Арена О2 в източен Лондон. Това беше и едно от първите ми излизания извън България. На финалът, българският гимнастик Йордан Йовчев спечели сребърен медал на халки. Мисля че тази магическа комбинация от гимнастика и красотата на Лондон ме накараха да се влюба в този град и в последствие да си поставя за цел да живея и работя там. През 2010 г. се класирах за финала на халки при мъжете от Държавното първенство по спортна гимнастика на България, което се проведе в базата на Националната Спортна Академия. На финала заех 5-то място, което беше най-доброто ми класиране до този момент. По време на следването ми в Националната Спортна Академия, моето първо значително постижение в научната ми дейност беше свързано с курсовата ми работа към катедра "Гимнастика" с огромната подкрепа и напътствия от моя научен ръководител - доц. Илия Кючуков, д-р. След успешна защита на презентацията ми, аз бях високо оценен с думите, които никога няма да забравя: "Уважаеми колеги, това е една прекрасно разработена курсова работа, отлично онагледена, вълшебно представена... Познаваме колегата от годините на лекционните курсове и аз предлагам да приложим правилото на джакпот - да пишем шестица, без да задаваме въпроси. Честито!", от ръководителя на катедра "Гимнастика" - проф. Никола Хаджиев, доктор на науките (вицепрезидент на ФИГ в периода 1980-84 г., Председател на БФГ в периода 1970-90 г., ректор на НСА в периода 1979-87 г.).

Стефан Колимечков - ОКС "Бакалавър"

През 2011 г. защитих с пълно отличие дипломна работа на тема: "Сравнителен кинематичен анализ на отскоците - двойно задно обтегнато превъртане и двойно задно обтегнато превъртане с обръщане на 360° на халки" и получих диплома за висше образование в ОКС "Бакалавър" с две специалности: треньор по спортна гимнастика и учител по физическо възпитание. По време на моето обучение в НСА, имах възможността да присъствам на катедрени конференции, научни заседания и конгреси с международно участие, които представляваха голям интерес за мен. Относно моята спортна дейност, същата година заех 7-мо място на финала на халки от Купа на Република България. През 2011 г. също завърших и курс за фитнес инструктор с пълно отличие в Национална Спортна Академия. В допълнение получих лиценз за извършване на културистична и фитнес тренировъчна дейност от Българската Федерация по Културизъм и Фитнес Културизъм. В началото на септември 2011 г. посетих Лондон за втори път за няколко дни и на този етап вече активно започнах да търся възможности за моята реализация и живот там. Веднага след като завърших 4-годишния курс за "Бакалавър", кандидатствах за продължаване на образованието ми в НСА и на 7-ми Ноември 2011 г. ме приеха за студент в магистърската програма на Учителски Факултет на НСА по специалността - учител по Физическо възпитание.

Стефан Колимечков - ОКС "Магистър"

През 2012 г. се насочих към изследване на храненето и физическото развитие - основни фактори, влияещи върху здравето на човека. Обект на моите научни разработки бяха децата от предучилищна и училищна възраст. През лятото на 2012 г. се класирах за финала на халки от Държавното първенство по спортна гимнастика на България и заех 4-то място, което е най-доброто ми класиране на държавно ниво при мъже и до ден днешен. Подготвената магистърска теза в НСА на тема: "Оценка на хранителния режим при деца от предучилищна и начална училищна възраст, занимаващи се със спортна гимнастика" беше високо оценена от катедра "Теория и методика на Физическото възпитание" и предостави съществен принос както в теоретичен, така и в практически аспект. След отлично защитена дипломна работа пред катедрата по "Физическо възпитание" в Национална Спортна Академия и общ успех от курса на обучение Отличен 5.94, както и събрани 62 кредити (1410 часа + защита на дипломна работа), в края на 2012 г. офицално получих своята диплома за "Магистър". По време на моята магистратура имах силно желание да търся реализация в чужбина и това се превърна в моя главна цел.

Стефан Колимечков в град Лондон

На 1-ви Януари 2013 г. заминах за Лондон (Великобритания) и започнах работа като треньор по гимнастика в Гимнастически клуб "Елит" в северен Лондон. Регистрирах се и като самонает под наименованието STK SPORT (идващо от моите инициали СТК), което се превърна в моята лична марка и официалната ми интернет страница за спортни услуги в областта на гимнастиката и фитнеса. Записах и успешно изкарах едногодишен курс по Английски език в London Meridian College. Запазих връзка с моите научни ръководители и по-късно същата година реализирах първата си публикация ("Оценка на физическото развитие при деца от предучилищна и начална училищна възраст, занимаващи се със спортна гимнастика", сп. "Спорт и Наука", брой 4, София (България), 2013.) и първото си участие в научна конференция на която нямах възможност да присъствам лично (VI-та Национална конференция по хранене, Варна, България). През септември 2013 г. взех участие на първото ми международно състезание, турнира по спортна гимнастика Men's London Open. Имах възможността да се състезавам с най-добрите гимнастици на Великобритания, както и някои други страни и заех 14-то място на халки при мъжете. През 2014 г. отново участвах на същото състезание и заех 20-то място като се състезавах с един от най-добрите гимнастици на халки в целия свят - Юри Ван Гелдер от Холандия. Взех участие и в 3 състезания за ветерани и спечелих златен медал на халки от състезанието на Гимнастическа академия "Sutton", сребърен медал в многобоя от състезанието на Гимнастическа Академия 1066, както и сребърен медал в многобоя от състезанието на Гимнастически клуб "Basingstoke". В края на 2014 г. разработих проект за дисертационен труд като за основа използвах изследванията направени до този момент. Методиката беше подобрена и разширена. Закупих професионални уреди за измерване на физическо развитие, които отговарят на европейските стандарти. В началото на 2015 г. започнах изследване на хранене и физическо развитие при деца във Великобритания. Проектът беше изпратен в Национална Спортна Академия - София и беше официално одобрен на академичен съвет на 1 Юли 2015 г., след което бях зачислен за докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Физиология и биохимия". Изследваният контингент беше значително разширен като бяха добавени гимнастици от различни клубове във Великобритания, както и контролна група от ученици от град Лондон. През 2015 г. станах шампион на халки за град Лондон на регионалното първенство по спортна гимнастика като повторих този успех през 2016 и 2017 г. Отново участвах на международния турнир Men's London Open и заех 23-то място през 2015 г. и 14-то място през 2016 г. През 2016 г. реших да се пусна на Българското Държавно първенство по спортна гимнастика за мъже отново и се класирах на финала на халки, където заех 5-то място в България.

Стефан Колимечков - ОНС "Доктор"

В следващите няколко години посещавах България за кратко на няколко пъти за отделни модули и изпити по докторантурата ми в НСА, реализирах нови публикации, участвах в научни конференции с представяне на постери и доклади и написах моят дисертационен труд с огромната подкрепа на моите ръководители доц. Албена Александрова и доц. Любомир Петров от катедра "Физиология и биохимия" на НСА. На 30-ти Май 2018 г., на 30 годишна възраст, защитих моя дисертационен труд с огромен успех пред аудитория от 50 човека, включваща научното жури, преподаватели от 3 катедри (катедра Физиология и биохимия, катедра Физическо възпитание и катедра Гимнастика), колеги, близки и приятели. Това събитие в моя живот остава като най-голямото ми постижение до този момент. На 15-ти Ноември 2018 г. получих своята диплома за ОНС "Доктор" по специалност 1.3 Педагогика на обучението по физическо възпитание, докторска програма "Физическото възпитание в образователната система", на официалната церемоня на Деня на Академията. През 2019 г. публикувах 5 статии в международни рецензирани списания и 2 статии в сборници от конференции като автор или съавтор. Участвах на регионалното първенство по спортна гимнастика за град Лондон и заех 5-то място. През юли 2019 г. участвах в най-голямото и престижно научно събитие в спортната наука в Европа, конгреса на Европейския колеж по спортна наука. На този конгрес представих данни от нашето изследване върху телесния състав и храненето на елитни състезателки по художествена гимнастика от България.

Д-р Стефан Колимечков - британски гражданин

И така през 2020 г., осем години след като се преместих да живея в Обединеното кралство, на 33-годишна възраст, постигнах една от мечтите ми, получих британско гражданство. Моята официална церемония се проведе в кметството на Woolwich Town Hall (централата на Общинския съвет на Гринуич) в град Лондон на 19 ноември 2020 г. По време на церемонията положих клетва за вярност към кралицата и клетва за лоялност към държавата, след което ми беше връчен сертификата за натурализация. По-късно същата година получих и британския си паспорт. През 2020 г. публикувах първата си статия като съавтор в британско списание с импакт фактор. Като цяло публикувах 5 статии в международни рецензирани списания през тази година. Също така представих изследване на виртуалния юбилеен конгрес на Европейския колеж по спортна наука през октомври 2020 г.

Университета на Гринуич в град Лондон

През 2021 г. взех решение да работя над втора докторска степен, но този път в британско висше заведение, Университета на Гринуич в моя любим град Лондон. През юли 2021 г. успешно преминах теста по академичен английски език IELTS (band score of 7.5), след което официално кандидатствах за една от предложените докторски програми в Университета на Гринуич. През месец септември се явих на интервю във връзка с кандидатурата ми, и след успешното ми представяне бях официално приет за студент в областта на човешките науки. Моята докторантура изследва ефективността на микротоковата електрическа стимулация и физическите упражнения като метод за противодействие на загубата на мускулна маса и сила с възрастта на човека, които съпътстват стареенето. Университетът в Гринуич е основан през 1890 г. (преди повече от 130 години) и е добре известен по целия свят. Той беше класиран като един от най-добрите модерни университети в Лондон и е най-известен с основните си сгради в Стария кралски военноморски колеж на южния бряг на река Темза, до Кралската обсерватория в Гринуич, Лондон. Програмите за следдипломна квалификация в Университета на Гринуич са едни от най-добрите в редица области, включително спортна медицина и човешки науки. Преподавателите и докторантите на университета допринасят значително за развитието на знания, които определят стандарти в Обединеното кралство и по света.

Гимнастическа Академия Челси, Кенсингтън, Лондон

През 2022 г. основах Гимнастическа Академия Челси, която сега е наследник на STK SPORT. Гимнастическа Академия Челси е крайният продукт на моя практически и академичен опит от повече от 20 години в областта на гимнастиката. През 2022 г. имах възможността да педставя данни от научни изследвания на конгреса на FIEPS във Финландия, както и на 27-мия конгрес на Европейския колеж по спортна наука в Испания. През 2023 г. бях признат за Световен посланик на физическото възпитание от Научния съвет на FIEPS (Международна федерация по физическо възпитание) поради моя принос към федерацията през последните няколко години. Отново участвах на двата големи конгреса и представих предварителни резултати (от докторантурата ми в Университета на Гринуич) на 100-годишния юбилеен конгрес на FIEPS в Румъния и на 28-мия конгрес на Европейския колеж по спортна наука във Франция. През тази година участвах и на 2 състезания за ветерани по спортна гимнастика като спечелих златен медал на халки на състезанието на гимнастически клуб Milton Keynes, както и бронзов медал в многобоя на Държавното първенство за ветерани в Обединеното кралство (категория мъже 30+). През август 2023 г. бях приет и завърших успешно Международното лятно училище „Изследователски методи в спортните науки“ в Германския спортен университет в Кьолн.